welcome !
zmwl@geelytalent.com.cn
   
0898-38214124
NEWS
新闻资讯
当前位置:
世纪大学发布课程招生计划
来源: | 作者:佚名 | 发布时间: 2023-10-26 | 114 次浏览 | 分享到:

近期,世纪大学发布2024年1月课程招生计划,招生项目为授课型硕士、研究型硕士、博士。开学时间为2024年1月5日,截止报名时间为2023年10月31日。

 


 

硕士项目-授课型

1. 工商管理硕士学位:http://mp.weixin.qq.com/s/Crge0TEfg1V3P0PSnmpTag

2. 财务规划硕士学位:https://mp.weixin.qq.com/s/n1KvU2HfvJCFpmMOLG_yEQ          

3. 会计硕士学位:https://mp.weixin.qq.com/s/rnY8x5aSYR7I_XtHHFzefg

4. 企业传媒硕士学位:https://mp.weixin.qq.com/s/wNwNAfEBYfSFwh8R7vBCpw

 

硕士项目-研究型

1. 管理学硕士理学学位:https://mp.weixin.qq.com/s/WPFM4DCTrpA-k1AjpPG3_g

2. 资讯科技硕士理学学位:https://mp.weixin.qq.com/s/OniL98Hx4QSmN9JK9pm_Cw

3. 工程学硕士理学学位:http://mp.weixin.qq.com/s/WVfV4oLZpvIHDWxcQvCrpw

4. 验光与视觉硕士理学学位:https://mp.weixin.qq.com/s/JCBMiVsrc4qrixRKCoB8DQ

5. 药物科学硕士理学学位:https://mp.weixin.qq.com/s/VVdbqg6eYnMx6-JwQZ0JJQ


 博士项目

1. 管理学哲学博士学位:https://mp.weixin.qq.com/s/R2L2b-eWt54XDj0vP5eVMg

2. 教育学哲学博士学位:https://mp.weixin.qq.com/s/41M17tnSU0W4j0_dUrvBkw

3. 工程学哲学博士学位:http://mp.weixin.qq.com/s/WVfV4oLZpvIHDWxcQvCrpw

4. 资讯科技哲学博士学位: http://mp.weixin.qq.com/s/f5yFEtiMDEAbxD7mbS0_8Q咨询服务地址:三亚学院书行楼101室

咨询服务电话:0898-38214124


XML 地图